SongLongSro.Com
SROSongLongSro
SongLongSro Khẳng định giá trị của sự bền vững và tương lai.

Trailer Sever.
SK_Silk
Thương nhân Đạo tặc Bảo tiêu

Hạng Tên nghề Đẳng cấp Lương Job= 1/10Exp = Gold nhận được
1 TN_DaoTac 2 162.403
2 TN_GaiConZin 2 157.199
3 TN_Caribe 2 85.749
4 __XiKe__ 2 72.371
5 CuopBien 1 9.659
6 TN_HoanNam 1 0
7 _Phieu_Bat_ 1 0
8 _ConBuomXinh 1 0
9 QLTT_Hiep__ 1 0
10 QLTT__HD 1 0